Θεωρία
1.Αφηγηματικές τεχνικές

Είδος του αφηγητή, εστίαση, χρόνος αφήγησης...

δείτε το pdf >
2.Αφηγηματικοί τρόποι

Αφηγηματικοί τρόποι, λειτουργίες αφήγησης...

δείτε το pdf >
3.Ενεργητική - Παθητική Σύνταξη

Η λειτουργία τους, διαδικασία μετρατροπής...

δείτε το pdf >
4.Κειμενικοί Δείκτες

Ορισμός, κατηγορίες κειμενικών δεικτών...

δείτε το pdf >
5.Πώς επιτυγχάνεται η ευαισθητοποίηση του αναγνώστη - Λυρισμός - Συναισθηματική φόρτιση

Χρήση του λόγου...

δείτε το pdf >
6.Ρηματικά Πρόσωπα

Πώς λειτουργούν στον λόγο...

δείτε το pdf >
7.Σχολιασμός Τίτλου

Το περιεχόμενο του κειμένου...

δείτε το pdf >
8.Συνοχή

Η συνοχή αποτελεί τη μορφική και λεκτική σύνδεση...

δείτε το pdf >
9.Τρόποι Σύνδεσης Προτάσεων

Οι τρόποι σύνδεσης των προτάσεων είναι τρείς...

δείτε το pdf >
10.Τρόποι Πειθούς

Οι τρόποι πειθούς είναι πέντε και αποτελούν τις βασικές τεχνικές...

δείτε το pdf >
11.Σχήματα Λόγου

Τα πιο βασικά σχήματα λόγου και η λειτουργία τους...

δείτε το pdf >
12.Προσωπική και Απρόσωπη Σύνταξη

Προσωπική, απρόσωπη σύνταξη, απρόσωπα ρήματα, απρόσωπες εκφράσεις...

δείτε το pdf >
13.Μέθοδοι Ανάπτυξης

Οι μέθοδοι ανάπτυξης παραγράφου είναι οκτώ...

δείτε το pdf >
14.Μακροπερίοδος - Μικροπερίοδος

Μακροπερίοδος λόγος, Μικροπερίοδος λόγος...

δείτε το pdf >
15.Κυριολεξία - Μεταφορά

Λειτουργίες του κυριολεκτικού και του μεταφορικού λόγου...

δείτε το pdf >
16.Η Ονοματοποίηση

Είναι η διαδικασία κατά την οποία μετατρέπουμε ένα ρήμα ή έναν επιθετικό προσδιορισμό σε ουσιαστικό...

δείτε το pdf >
17.Ευθύς και Πλάγιος Λόγος

Λειτουργία του ευθύ και του πλάγιου λόγου...

δείτε το pdf >
18.Επικοινωνιακό Πλαίσιο Έκθεσης - Είδη εκθέσεων

Η κλασική μορφή, που καλείται να λάβει το άρθρο είναι η ακόλουθη...

δείτε το pdf >
19.Εγκλίσεις

Η έγκλιση αποτυπώνει τη σημασία του ρήματος...

δείτε το pdf >
20.Γλωσσικές Επιλογές ή Εκφραστικά Μέσα

Είναι ο τρόπος, που επιλέγει ο συγγραφέας να χρωματίσει το λόγο του...

δείτε το pdf >
21.Προθετικότητα

Είναι η πρόθεση, δηλαδή ο σκοπός του συγγραφέα, όταν γράφει ένα κείμενο...

δείτε το pdf >
22.Σημεία Στίξης

Τα σημεία στίξης είναι άκρως απαραίτητα σε ένα γραπτό κείμενο...

δείτε το pdf >
23.Δομή Παραγράφου

Μια παράγραφος χρειάζεται να έχει οργανωμένη δομή...

δείτε το pdf >
24.Διαρθρωτικές Λέξεις και Εκφράσεις

Διαρθρωτικές λέξεις και εκφράσεις...

δείτε το pdf >
25.Απουσία Σημείων Στίξης

Τα σημεία στίξης οργανώνουν το γραπτό λόγο και διευκολύνουν την αντίληψη του αναγνώστη...

δείτε το pdf >
26.Εικόνες

Θετικά, αρνητικά στοιχεία και είδη εικόνων...

δείτε το pdf >
27.Συλλογιστική Πορεία ή Είδη συλλογισμών

Οι συλλογισμοί είναι: παραγωγικοί - επαγωγικοί – αναλογικοί...

δείτε το pdf >
28.Πολυτροπικά Κείμενα

Ερμηνεία μιας εικόνας...

δείτε το pdf >
29.Οι Οπτικές της Γλώσσας

Σε πρώτο επίπεδο, η ίδια η λέξη έχει διαφορετική έννοια...

δείτε το pdf >
30.Γλωσσικοί Διάλεκτοι

Οι γλωσσικές διάλεκτοι εμφανίζονται όταν η γεωγραφική διαφοροποίηση ορισμένων περιοχών...

δείτε το pdf >
31.Η Χρονική Βαθμίδα και οι Γραμματικοί χρόνοι

Η χρονική βαθμίδα του παρόντος, με τη χρήση του Ενεστώτα προδίδει έναν επικαιρικό χαρακτήρα στο λόγο...

δείτε το pdf >
32.Γλωσσικές Επιλογές, που Παράγουν Εικόνες

Προκαλούν πνευματική εγρήγορση και αποκωδικοποιούν καλύτερα το νόημα του κειμένου...

δείτε το pdf >
33.Περίληψη

Τα είδη της περίληψης είναι δύο: Η εκτενής και η συνοπτική...

δείτε το pdf >
34.Παραδοσιακή - Μοντέρνα Ποίηση

Χαρακτηριστικά Παραδοσιακής - Μοντέρνας Ποίησης...

δείτε το pdf >
35.Η πειθώ στη διαφήμιση

Τεχνικές διαφημιστικής πειθούς...

δείτε το pdf >
36.Η πειθώ στον επιστημονικό λόγο

Χαρακτηριστικά του επιστημονικού λόγου...

δείτε το pdf >
37.Ποια είναι η λειτουργία των ελλειπτικών προτάσεων σε ένα κείμενο;

Η λειτουργία των ελλειπτικών προτάσεων...

δείτε το pdf >
38.Σύγκριση Κειμένων

Όταν καλούμαστε να συγκρίνουμε δύο κείμενα, οφείλουμε να τα προσεγγίσουμε, όσον αφορά στο: Περιεχόμενο, Οπτική του συγγραφέα, κτλ...

δείτε το pdf >
39.Τροπικότητα

Η υποκειμενική στάση, που λαμβάνει ο πομπός ονομάζεται τροπικότητα...

δείτε το pdf >
40.Στοιχεία προφορικότητας στο γραπτό λόγο

Στοιχεία προφορικότητας που εντοπίζονται σε ένα γραπτό κείμενο...

δείτε το pdf >
Φιλολογικοί Διάλογοι - Videos

Επικοινωνήστε μέσω Facebook inbox!

Φιλολογικοί Διάλογοι